Пишіть на пошту: biuro@fcenerge.pl Дзвоніть за номером: +48 880 10 16 56 Приїжджайте за адресою: Варшава, вул. Огродова, 58

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Cправжня Політика конфіденційності персональних даних (далі — Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку fcenerge.pl розташований за адресою fcenerge.pl, може отримати про Користувача під час використання сайту, програм і продуктів.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ.

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту fcenerge.pl (далі — Адміністрація сайту)» — уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені fcenerge.pl, які організовують і здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» — будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певної фізичної особи (суб’єкту персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» — обов’язкова для дотримання Адміністратором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Користувач сайту fcenerge.pl — особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.

1.1.6. «Cookies» — невеликий фрагмент даних, відправлений вебсервером, який зберігається на комп’ютері користувача та який вебклієнт або веббраузер кожен раз пересилає вебсерверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. «IP-адреса» — унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудована за протоколом IP.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

2.1. Використання Користувачем сайту fcenerge.pl означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту.

2.3. Політика конфіденційності застосовується лише до сайту fcenerge.pl. Іfcenerge.pl не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти через посилання, доступні на сайті.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє правдивість персональних даних, що надаються Користувачем сайту fcenerge.pl.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен на вимогу надати Адміністрації сайту при оформленні замовлення для придбання Товару чи залишення заявки для зворотного дзвінка.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форми для зворотного дзвінка чи замовлення товару на Сайті fcenerge.pl, може містити наступну інформацію:

3.2.1. ПІБ Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);

3.2.4. адреса доставки;

3.2.5. місце проживання Користувача.

3.3. fcenerge.pl захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи («піксель»):

· IP адреса;

· інформація з cookies;

· інформація про браузер (чи іншу програми, яка здійснює доступ до показу реклами);

· час доступу;

· адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;

· реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до деяких можливостей сайту.

3.3.2. Іfcenerge.pl здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і розв’язання технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація, не обумовлена вище (історія покупок, використовувані браузери та операційні системи тощо), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА.

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту fcenerge.pl може використовувати в цілях:

4.1.1. Ідентифікації Користувача для оформлення замовлення і (або) укладення Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом з fcenerge.pl.

4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту fcenerge.pl, надання послуг, обробки запитів і заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.

4.1.5. Підтвердження правдивості та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.6. Повідомлення Користувача Сайту про стан Замовлення.

4.1.7. Обробки та отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг Користувачем.

4.1.8. Надання Користувачеві ефективної клієнтської й технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням Сайту іfcenerge.pl.

4.1.9. Надання Користувачеві з його згоди оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Іfcenerge.pl або від імені партнерів.

4.1.10. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

4.1.11. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів fcenerge.pl з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження термінами, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту fcenerge.pl має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціям поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті fcenerge.pl, включаючи доставку Товару.

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.

5.4. При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН.

6.1. Користувач зобов’язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом fcenerge.pl.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

6.2. Адміністрація сайту зобов’язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в чинному діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача, його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення неправдивих персональних даних або неправомірних дій.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

8.1. До звернення в суд із позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем сайту fcenerge.pl й Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.3. При не досягненні угоди суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ.

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти в розділі «КОНТАКТИ».

ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ | 2022 ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ